Novinky 2013 


Institut nespolehlivého plátce - Když nahlédnete přes portál ministerstva financí na registraci jak Vaši, tak jiných plátců DPH, najdete tam kolonku "Údaje o nespolehlivém plátci". Za údajem nespolehlivý může být označení Ano/Ne.
Zatím mají všichni plátci DPH označení "Ne", to znamená, že jsou všichni spolehliví. Ministerstvo prý bude tyto údaje aktualizovat a měnit.
Čistě teoreticky byste měli před každou platbou faktury přijaté od Vašeho dodavatele nahlédnout do této databáze, a pokud by Váš dodavatel měl označení "Ano", byl by označen jako nespolehlivý, měli byste částku DPH zaplatit na FU a ne dodavateli. Pokud tak neučiníte, může FU ze zákona tuto částku po Vás vymáhat jako po ručiteli daně DPH. (toto je ovšem dle mého názoru velice sporné, protože tento zákon je špatný a před soudem by neobstál).
Pokud byste ovšem dle zákona zaplatili daň na FU, ne odběrateli, vystavujete se možnému postihu ze strany Vašeho odběratele z důvodu nezaplacené faktury. Proto, pokud budete sjednávat nějaké větší kontrakty, prosím dodejte tam formulku, že faktury budete platit tak, že pokud bude Váš dodavatel uveden v databázi ministerstva financí jako nespolehlivý plátce, DPH za něj odvedete na FU a platbu za jeho fakturu o tuto částku snížíte. U malých plateb si neumím představit, že byste to pořád kontrolovali, takže toto je spíše informace pro Vás, že takto šílený zákon existuje.

Ručitel za daň - dle §109 2) Zákona o DPH. Pokud platíte svému dodavateli fakturu na číslo účtu, které není zveřejněno, stáváte se tak "ručitelem za daň" a v případě, že Váš dodavatel DPH z této faktury státu neodvede, stát bude DPH vymáhat na Vás.
Toto zveřejnění najdete zde: 
ověřní DIČ. Je to stejné, jako jste si ověřovali, jestli je dotyčný plátce DPH.
Zveřejněné účty tam přibyly od 1.4.2013. Dále pozor, ručitelem za daň se automaticky stáváte také v tom případě, pokud daň zaplatíte bezhotovostním převodem na účet mimo tuzemsko a také v jiných případech dle §109.

V souvislosti s touto novelou bude klást FU větší důraz na to, aby všechny Vaše bankovní účty, které užíváte k podnikání, byly nahlášeny na FU (toto platilo i dříve).

Osoba identifikovaná k dani - podnikatel dosud není plátcem DPH, protože nepřekročil obrat 1 mil Kč, ale je povinný k danému případu podat daňové přiznání a odvést daň, jestliže:
-překročí limit pro pořízení zboží (materiálu, majetku) z jiného členského státu

Dále informace pro společnosti, které přijímají nebo poskytují přenesenou daňovou povinnost (stavebně montážní práce). Nově na těchto dokladech bude uvedeno jen „Daň odvede zákazník“ Nemusí tam být nic víc. Nově se nesmí v žádném případě vstupovat do daňových dokladů. Nic do nich nevpisujte. Všechny informace pište vedle těchto dokladů.

Dále se změnila příslušnost k FU, např. Rožnov pod Radhoštěm už je jen územní pracoviště Finančního úřadu ve Zlíně. V souvislosti s tímto se také změnila čísla účtů, na které, prosím, zasílejte všechny Vaše platby daní (pokud byste zaslali na staré čísla účtů, nic se neděje, tyto účty budou platit minimálně ještě rok)

Čísla účtů (vybrané druhy daní) pro platby daní Finančnímu úřadu pro Zlínský kraj

Druh daně  Číslo účtu
Daň z přidané hodnoty  705-47620661/0710
Daň z příjmů fyzických osob - podávajících přiznání  721-47620661/0710
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  713-47620661/0710
Daň z příjmů právnických osob 7704-47620661/0710
Daň z nemovitosti 7755-47620661/0710
Daň silniční  748-47620661/0710

Při platbě uvádějte variabilní symbol - rodné číslo (RČ) u fyzických osob
                                                             - IČ u právnických osob