Dodání zboží do EU - FORMULKY


1.Vystavení daň.dokladu – dodání zboží do zahraničí - EU

Pokud je odběratel registrován jako plátce DPH v zemi, kde zboží dodáváme a toto DIČ nám poskytne, je dodání zboží osvobozeno od DPH.
Do faktury uvést tuto větu:
"Jedná se o plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty dle §64 zákona č.235/2004 Sb. o DPH. Osoba, které je výše uvedené plnění poskytnuto bez DPH je povinna daň přiznat a zaplatit dle EU Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a násl."

Dále se na faktuře uvede jeden ze způsobů, jakým bylo zboží převzato:

Zboží vyveze odběratel:
Odběratel se zavazuje vyvézt zboží z území ČR do ……… (uvést konkrétní místo)
podpis ………

Zboží vyveze dodavatel:
Pokud přepraví zboží sám dodavatel, bude tato cesta vykázána v cestovním příkazu, knize jízd. Pokud bylo zboží přepraveno dopravní službou nebo poštou, na fakturu se dodatečně uvede doklad vztahující se k přepravě zboží (př: přeprava viz. PV/15).

2.Vystavení daň.dokladu – uskutečněná služba v zahraničí – EU

– jen pokud odběratel služby je plátce DPH v EU (ne v ČR)

Pokud se jedná o službu uskutečněnou v zemi EU, dodavatel uvede na fakturu odeslanou:
"Místo plnění mimo tuzemsko dle § 9 zák.č.235/2004 Sb. o DPH.
Osoba, které je výše uvedená služba poskytována bez DPH je povinna daň přiznat a zaplatit dle EU Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a násl."


Pokud se jedná o službu uskutečněnou v zemi EU, vztahující se k nemovitosti na území EU (mimo ČR), dodavatel uvede na fakturu odeslanou:
"Místo plnění mimo tuzemsko dle § 10 zák.č.235/2004 Sb. o DPH.
Osoba, které je výše uvedená služba poskytována bez DPH je povinna daň přiznat a zaplatit dle EU Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a násl."


(Pozor, v některých zemích, např.v SR, pokud dodáváte službu vztahující se k nemovitosti osobě, která nemá sídlo nebo provozovnu v místě poskytnutí služby /i když tato osoba je plátcem DPH nebo osobou identifikovanou k dani v EU, např.v SR/, stáváte se plátcem DPH v zemi EU, kde jste tuto službu, např.v SR, poskytli).

Pokud se jedná o dodání zboží spojené s jeho instalací nebo montáží uskutečněné v zemi EU, dodavatel uvede na fakturu odeslanou:
"Místo plnění mimo tuzemsko dle § 24a zák.č.235/2004 Sb. o DPH. Osoba, které je výše uvedená služba poskytována bez DPH je povinna daň přiznat a zaplatit dle EU Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a násl."